Galéria

Képek

Belépés
 

Erdei iskola programok
Modulok a felsős korosztálynak (preferáltan 5-6. osztályosoknak)
„Varázslatos vízi világ” benne a következő modulokkal
I.          A víz biológiai, kémiai jellemzői
1.  A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői - A vizek minőségét vizsgálják a gyerekek egyszerű kísérletek elvégzésével  /vízvizsgálat  4-5 fős csoportokban a táborban és közvetlen környezetében. / Az eredményekről jegyzőkönyvet készítenek./ A vízmintavételi helyeket jelzik a táborhelyről kapott térképen.
Összehasonlító kísérletet végeznek: mosás esővízben és csapvízben.
2.  Vízszennyezés - Tudósítást készítenek a gyerekek egy közelmúltban történt vízszennyezésről és annak környezetkárosító hatásairól. /Hazai vagy külföldi élővíz szennyezés, pl. olajszennyezés./ Forrás: újság vagy internet.
3.  Szennyvíztisztítás - Meglátogatják a mórahalmi szennyvíztisztító telepet, megismerkednek annak működésével helyi szakember segítségével.
4.Szennyvíztisztítás – náddal: A gyerekek megismerkednek a nádgyökérzónás szennyvíztisztító működési elvével, és  elkészítik annak makettjét.
II.         A Madarász tó élővilága
1. A tó élővilága - Ráhangoló játék után  a tó növény- és állatvilágával ismerkednek a gyerekek a helyszínen kiscsoportokban kutató munkával, játékos feladatokkal.
2. Élet a parton - A tópart növényeivel és állataival vetélkedő formájában ismerkednek, fajmeghatározási feladatok, ill. mikroszkópos vizsgálatok révén.
3. Védjük madarainkat! Madáretetőt terveznek és készítenek a gyerekek  természetes anyagokból kiscsoportokban. Madárvédelmi berendezések megismerése elkészítése
4.  Víz a művészetekben - A vízzel kapcsolatos zenei, festészeti, ill. irodalmi alkotásokkal /versekkel/ ismerkednek meg a gyerekek prezentáció formájában. A gyűjtött levelekből montázsképeket készítenek. A foglalkozás végén népdalcsokrot állítanak össze és énekelnek a Tiszáról.
III.        A víz és az ember
1. Víz a természetben - Ráhangoló játék után egy prezentáció képsorával a természetben található vízfajtákkal   és azok összetételével ismerkednek a gyerekek.
2. Vízfelhasználás - Információkat gyűjtenek kiscsoportokban forgószínpados megoldással az ivóvíz biztosításának folyamatáról, a vízfelhasználás alakulásáról a világ és a gazdaság különböző területeiről.
3. Vízgazdálkodás: A Homokhátság vízrajzi arculata régen és ma. Csapadékvíz elvezetés, csatornázás , belvíz gondok Mórahalom bel- és külterületén vízügyi szakember szemszögéből.
4.  Víztakarékos táborlakó - Napi vízfogyasztás mérése a táborban általános és takarékos „üzemmódban”. A differencia számítása és elemzése.
IV.       Vízhez kötődő hagyományok
1. Halászat, horgászat - Helyi szakembertől információkat gyűjtenek a gyerekek a Madarász-tó halászati és horgászati mutatóiról.
2. A hal ősi táplálékunk - Halászlé készítés helyi receptjének megszerzése, egy hal felboncolása.
3. A nád, a gyékény és a fűzfa - A növények tanulmányozása és annak megismerése, hogy milyen megélhetési forrást jelentettek az itt élő emberek számára.
4.  Használati tárgy készítése - Gyékényből edényalátétet készítenek, díszítik, festik, majd az elkészült tárgyakból kiállítást rendeznek.
V.        „Szárazon és vízen”-akadályverseny
1. Ki tud többet a vízről? - Az előző négy modul ismeretanyagából Kinder tojásokban elhelyezett kérdéseket pecáznak ki vízből és válaszolnak meg a gyerekek. Pontgyűjtés 4 – 5 fős csoportokban.
2. Ki ő? - madárfelismerés A Madarász–tónál megismert madarakból összeállított kép –és madárhang anyag alapján fajfelismerés, rejtvényfejtés.
3. Szobába zárt természet - Előzetes tájékozódás, ismeretszerzés után egy képzeletbeli akvárium berendezése rajzos formában a szükséges tárgyakkal, növényekkel és halakkal.
4.  Vizes ügyeskedések - Levezető ügyességi játékok a víz fizikai tulajdonságainak felhasználásával 4 – 5 fős csoportokban. A szerzett pontok összegzése, eredményhirdetés.
Modulok az alsós korosztálynak (preferáltan 3-4. osztályosoknak)
„Homokország kincsestára” benne a következő modulokkal
I.          A rét rejtekén- a Csipak-semlyék
1.         A természetjárás szabályai: Az élőhelyhez tartozó alapfogalmak tisztázása (mező, rét, legelő). A terepgyakorlat csak akkor éri el célját, ha a tanulók bizonyos szabályokat betartanak, ezért indulás előtt megismerkedünk a természetjárás illemtanával.
2.         A Csipak-semlyék csodái: A gyerekek a rét sokszínű világával ismerkednek. Megfigyelik és határozók segítségével megnevezik a jellegzetes növényeket, különös tekintettel a védett és gyógynövényekre. Vizsgálódásaik során az élőhely állatvilágába is betekintést nyernek. Felfedezik a természet változatos hang-, szín- és formavilágát, melyet a rendelkezésre álló módon meg is örökítenek.
3.         Dönts okosan! : A mezőn látottak alapján ismeretterjesztő szövegek feldolgozása, igaz-hamis állítások megítélése. Feladatlapok kitöltése csoportban.
4.         Mutasd meg! : A mezőn készített fotók kivetítése projektoron, a csoport képviselője pár mondattal kíséri a látottakat. Az út mentén összegyűjtött füvekből, növényekből zöld szőnyeg szövése, a kész munkákból kiállítás rendezése.
II.         Igaz mesék Homokországban
1. Mi fán terem?: Motiválás régi használati tárgyakból berendezett kiállítás megtekintésével. Irányított beszélgetés a látottakról, szókincsbővítés, közös éneklés (népdal). Szótárkészítés saját szómagyarázattal.
2-3. Hol volt, hol nem volt… : Népmesék, ismeretterjesztő szövegek feldolgozása csoportmunkában, melynek során előtérbe kerülnek a régi hagyományok, népszokások, népi játékok. Az új ismeretek alkalmazása szituációs játékon, bábozáson keresztül történik.
4-5. Kukoricázz velünk!: Egyszerű játékok készítése kukoricaszárból, csuhéból, csutkából. Népi gyermekjátékok tanulása.
III.        Tanyamustra- lovas kocsival a tanyák között
1. Tanyamustra: A csoport lovas kocsival bejárja az iskola körül található tanyákat, megfigyelik az épületegyüttesek szerkezetét, megbeszélik azok funkcióját. A túra közben lehetőség nyílik a megkezdett szótár bővítésére is. A hosszú út során énekekkel, népi mondókákkal, találós kérdésekkel múlathatják az időt.
A tájékozódás alapjainak megismerése, alkalmazása egyszerű, vázlatos térképen, segítségünkre lehet az iránytű is. Pihenőként rövid séta a Csipak -semlyékben.
IV.       Mezei hétpróba-játékos akadálypálya
1.         Mezei hétpróba: A tanulócsoport létszámától függően 4-5 fős kiscsoportok alakítása. Menetlevél és térkép segítségével a gyerekek végigjárják az állomásokat, ahol elméleti és gyakorlati jellegű feladatok megoldásával, illetve egyszerű játékok közben átismétlik az előző napokban hallottakat, látottakat.
Közben szövés, barkácsolás, vetítés.
 


angolEnglish

furdo

iskola

iskola

furdo

furdo

zoo

zoo

footer